FitnessLiv

Danmark's Førende Hjemmeside
for et Sundt Liv


Spar på vandet som vegetar

Af: FitnessLiv | Opdateret: 2015-11-20 12:12:02

Hvis du fjerner kød fra din daglige kost, sparer du på vandet.

Fakta:

  • 1 milliard mennesker på verdensplan, har ikke adgang til rent drikkevand.
  • I 2025 vil der være 1,8 milliarder mennesker, der har mangel på vand.
  • Landbruget står for omkring 70% af alle ferskvandsreserver trukket fra søer, vandløb og grundvandsbeholdning.
  • Kødproduktion, især fodring af kvæg, kræver enorme mængder af vand.
  • Husdyrproduktionen står for over 8% af det globale menneskelige vandforbrug.
  • Det skønnes, at det kræver mellem 13.000 – 100.000 liter vand, at producere et kilo oksekød.
  • Det skønnes, at det kræver mellem 1000 – 2000 liter vand, at producere et kilo hvede.
  • Landbrugsprodukter står for 73% af det samlede vandforbrug i verden. (1)
Vandfald

Vandforbrug

Vi har gennem flere generationer i Danmark, opfattet rent ferskvand i uanede mængder som en selvfølge.

Spørgsmålet er nu, om det også er sandheden i fremtiden.

Nogle af de undersøgelser der er lavet, viser at man kan oppumpe 1,8 millioner m³ vand op om året, hvis der ikke tages hensyn til, at der skal være vand nok i vandløbene. Hvis der tages hensyn til vandet i vandløbene, kan der kun pumpes 1,0 millioner m³ op. Hvis vi pumper for meget vand op, får det konsekvenser for vores dyre- og planteliv.

Det samlede vandforbrug i Danmark, er næsten 1000 millioner m³ om året. Vandet leveres udelukkende fra vores grundvandsreserver. Dette skal sammenholdes med en anslået ressource af 1.800 mio m³ grundvand om året. Omkring en tredjedel forbruges af husholdningerne, en tredjedel af landbrug og gartnerier, og en tredjedel af industrien og institutioner. Nogle brancher køber vand fra det offentlige net, mens andre pumper deres eget vand op.

Husholdningernes vandforbrug i Danmark, var på 116 liter pr. indbygger pr. dag. Siden 1990 er husholdningernes vandforbrug faldet med 26%. Vandbesparelser på toiletter og brusebad samt miljøbevidsthed blandt forbrugerne, er klart den største årsag til denne besparelse. (2)

Vores grundvandsreserver svinder år for år.

Hvad vegetarer gør for vores miljø

Share on Facebook Share on Twitter Share on Pinterest
 


Sukker og kroppen
Alkohol og vægttab
Stress og helbred